CountryJapanChinaSouthKoreaPhilippineIndonesiaVietnam

Universal Fass Test世界統一FASS検定

VỀ VIỆC MỜI THAM GIA CUỘC THI THỬ NGHIỆM KIỂM TRA KỸ NĂNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TOÀN CHÂU Á

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần toàn cầu hóa và kinh tế Châu Á phát triển vượt bậc, không chỉ hàng hóa và dịch vụ mà thị trường nhân lực trong lĩnh vực tài chính kế toán cũng đang được toàn cầu hóa. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục và kiểm tra đánh giá của mỗi nước có những điểm khác biệt, nên việc đánh giá kỹ năng chuyên môn chung giữa các quốc gia rất khó, từ đó dẫn đến sự cản trở trong chiến lược phân bố nhân sự các doanh nghiệp. Tương tự như vậy, chính nhân lực làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán cũng gặp khó khăn vì không thể đánh giá một cách khách quan về kỹ năng nghiệp vụ của mình một cách rõ ràng để từ đó định hướng tương lai nghề nghiệp dựa theo chuẩn mực quốc tế.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, hiện nay Hiệp hội giám đốc tài chính của 06 nước châu Á đang tham gia IAFEI (Hiệp hội giám đốc tài chính thế giới) đã khởi động Dự án phát triển hệ thống kiểm tra đánh giá kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán liên quốc gia mang tên Global Accreditation Project. Global Accreditation Project gồm 2 mức độ: mức độ 1 dành cho những đối tượng từ trình độ sơ cấp đến trình độ trung cấp, và mức độ 2 là những người có trình độ cao cấp và là ứng cử viên CFO kế tiếp. Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi đã bắt đầu triển khai Dự án Kỳ thi GLOBAL FASS  dùng để kiểm tra đánh giá năng lực thực tiễn trong lĩnh vực tài chính kế toán ở mức độ 1.

Kỳ thi GLOBAL FASS nhắm đến mục tiêu trở thành “công cụ đánh giá kỹ năng chuyên môn về tài chính kế toán chung cho toàn Châu Á” và đang bắt đầu giai đoạn tổ chức thi thử dựa trên cơ sở của kỳ thi FASS do Hiệp hội CFO Nhật Bản (JACFO) phát triển theo sự ủy thác của Bộ Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI). Tùy vào môi trường thương mại của mỗi quốc gia, chúng tôi có chuẩn bị thêm một số phần nội dung riêng biệt cho từng nước. Tuy nhiên, khoảng 75% số lượng câu hỏi sẽ tương tự cho cả 06 nước Châu Á tham gia. Dựa vào kết quả kỳ thi thử này, chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tính hợp lý và tính hiệu quả của các kỳ thi sau này, đồng thời cũng phân tích mối tương quan với hệ thống kiểm tra đánh giá riêng của từng quốc gia để từ đó có thể điều tra tình hình thực tại về kỹ năng chuyên môn của nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính kế toán.
Nếu kỳ thi GLOBAL FASS được hình thành sau kỳ thi thử này, thì chúng ta có thể đánh giá năng lực của nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính kế toán với những tiêu chuẩn chung cho toàn Châu Á. Đây là cơ hội tốt cho đội ngũ nhân lực ưu tú có bằng cấp chuyên môn về kế toán trong nước và cả nhiều  nhân viên làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán của các doanh nghiệp có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp ở tầm cỡ quốc tế trong tương lai.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự tích cực tham gia của các lực lượng nhân sự làm kế toán và tài chính trong các doanh nghiệp để tham gia vào việc kiểm định và triển khai kỳ thi GLOBAL FASS và đóng góp vào việc nâng cao vị trí công việc, kỹ năng chuyên môn của nguồn nhân lực tài chính kế toán ở Châu Á.

Chủ tịch Câu lạc bộ CFO Việt Nam
Nguyễn Ngọc Bách

Chủ tịch Hiệp hội CFO Nhật Bản
Sumitaka Fujita

Print this page

images

Go to top